Předškoláky a školáky (3–12 let)

Předškolák a školák

Preventivní prohlídky pro děti a dorost v tomto období pokračují ve dvouletém intervalu – takže ve 3, 5, 7, 9, a 11 letech. Pro lepší přehled jsme pro vás připravili harmonogram péče o dítě, který obsahuje schéma preventivních prohlídek a informace o prováděných očkováních.

Dobrovolné očkování

Chcete nechat dítě očkovat některým z nehrazených očkování? VZP poskytuje v rámci programu Zdravá rodina příspěvky na očkování proti hepatitidě, klíšťové encefalitidě či meningokokovým nákazám pro děti do 15 let.

Léčebně-ozdravné pobyty

Potřebuje vaše dítě ozdravenský pobyt? Zdravotní péče v dětské ozdravovně se poskytuje dětem od 3 do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně.

Komu je určena péče v odborných dětských léčebnách? Zdravotní péče poskytovaná v odborných dětských léčebnách je jako nezbytná součást léčebného procesu poskytována a hrazena z veřejného zdravotního pojištění dětem a mladistvým do 18 let.

VZP již 17 let pořádá léčebně-ozdravné pobyty u moře pro chronicky nemocné děti pod názvem Mořský koník. Třítýdenní pobyt u moře pomáhá dětem především posilovat imunitu a snižuje krátkodobou absenci ve škole.

Vady řeči

Zdá se vám, že dítě nějak šišlá, ale nejste si jisti, zda se s tím poprat sami nebo navštívit odborníka? Navštěvuje vaše dítě logopeda, ale nedaří se vám postupovat takovým tempem, jak byste si přáli? Inspirujte se články v rubrice Péče o dítě - Vady řeči.

Bezlepková dieta

Máte doma dítě, které trpí alergií na lepek? Využijte našeho příspěvkového programu.

Kvalitní péče a dobrá informovanost

Zjistěte si, zda váš praktický lékař pro děti a dorost je zapojený do programu kvality péče AKORD. Lékaři se přihlášením do tohoto programu VZP zavazují, že si s nimi můžete domluvit přesný termín vaší návštěvy, kdy nebudete čekat déle jak 15 minut, a že vám vyjednají případné návazné vyšetření u specialisty, pokud si to budete přát.

Lékaři zapojeni v programu kvality péče AKORD též vedou vedení elektronickou zdravotní dokumentaci a tím usnadňují komunikaci a zlepšují informovanost mezi lékaři navzájem, omezují tak možnost zdvojování různých vyšetření či indikaci léků, které se navzájem nesnášejí.

Hledejte na dveřích svého pediatra logo programu AKORD. 

Elektronická zdravotní knížka

Zvažte také, zda nepořídit svému děťátku Elektronickou zdravotní knížku (EZK). Ta slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem. Je možné v ní vést například očkovací kalendář, a tak nikdy nezapomenout na termín nutného přeočkování.

Do takzvaného emergentního datasetu, který je součástí elektronické knížky, je možné zaznamenat důležitá zdravotní data pacienta nutná pro záchranu života. V případě ohrožení do nich může nahlédnout záchranná zdravotnická služba. Zasahující lékař se tak včas dozví zásadní informace o pacientovi, jako je krevní skupina, poslední očkování proti tetanu, rizikové faktory, alergie a trvalá medikace. V nouzových případech tak může EZK pomoci zachránit život vašeho dítěte.

Ostatní výhody a preventivní programy

Více informací najdete v rubrice Výhody a preventivní programy.


© 2011 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena